Sophia Kinderziekenhuis

Rechten en plichten

Wij willen uw kind de beste behandeling geven. Daarom hebben u en uw kind een aantal rechten en plichten.

Rechten

De belangrijkste zijn:

Plichten

U en uw kind hebben ook enkele plichten die een optimale behandeling mogelijk maken, namelijk:

 • De hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en u een deskundige behandeling kan geven.
 • Zo goed mogelijk de adviezen van de hulpverlener opvolgen, bijvoorbeeld over medicijngebruik en dieetvoorschriften.
 • Respect en begrip tonen voor uw behandelaar(s) en uw medepatiënten.
 • Het ziekenhuis correcte gegevens over uw ziektekostenverzekering geven en de nota tijdig betalen. U bent namelijk altijd aansprakelijk voor de kosten van een behandeling. Ook indien u verzekerd bent, bent u altijd persoonlijk aanspreekbaar voor de kosten van een behandeling.
 • U heeft ook in het ziekenhuis altijd een legitimatieplicht.
 • Voor een behandeling op een polikliniek moet u de patiëntenpas van uw kind bij u hebben, zodat altijd meteen duidelijk is wie uw kind is en wie zijn behandelaar is.
 • Bij opname krijgt uw kind na aankomst op de afdeling een identificatiebandje. Dat is een plastic polsbandje met daarop uw naam, geboortedatum en afdeling. Om uw kind goede zorg te kunnen geven, moet uw kind dit polsbandje altijd dragen, zodat meteen duidelijk is wie uw kind is, ook buiten de afdeling.

Gedragsregels

Wij vinden het belangrijk dat het ziekenhuis voor u en onze medewerkers een prettige en veilige omgeving is. Daarom is er een aantal regels waaraan iedereen in het Erasmus MC zich moet houden.

 • In het Erasmus MC hebben we respect voor elkaar.
 • Overlast, fysiek en verbaal geweld, bedreiging, (seksuele) intimidatie, discriminatie of ander onacceptabel gedrag is verboden.
 • Wapens en gevaarlijke voorwerpen zijn verboden en nemen wij in beslag.
 • Roken, alcohol en drugs zijn verboden. Gebruikers worden hierop aangesproken. We hebben respect voor elkaars eigendommen.
 • Diefstal en vernieling is strafbaar.
 • Foto's, film en geluidsopnamen maken is verboden. Om de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen, is verspreiding via sociale media verboden.

baby met zijn duimpje omhoog