Sophia Kinderziekenhuis

Onderzoeksfaciliteiten

De beschikbaarheid van gedeelde onderzoeksvoorzieningen vormt een stimulans voor wetenschappelijk onderzoek. Het Erasmus MC investeert in deze voorzieningen en breidt ze uit waar dat nodig en mogelijk is.

Onderzoeksfaciliteiten:

AMIE (Applied Molecular Imaging Erasmus MC) biedt multimodale en hoge resolutie in vivo beeldvorming van kleine dieren en weefsel.

ATMP facility is een expertisecentrum voor de productie van geavanceerde therapeutische geneesmiddelen.

Erasmus laboratory animal sciences center is het Erasmus Dierexperimenteel Centrum.

Erasmus Optical Imaging Center is een expertisecentrum voor de kennis en apparatuur van geavanceerde optische beeldvorming.

ERGO (Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek) is het prospectief cohortonderzoek naar de risicofactoren en determinanten van chronische ziekten bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen. 

Experimental Medical Instrumentation (experimentele medische instrumentatie) is een innovatieve partner bij de ontwikkeling van unieke medische instrumenten en experimentele opstellingen.

Genomics (genomica) is een expertisecentrum voor genomicaonderzoek.

Generation R is het prospectief bevolkingsonderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van Rotterdamse kinderen vanaf de vroege zwangerschap tot de jongvolwassenheid. 

iPS facility voorziet in het winnen en de distributie van geïnduceerde pluripotente stamcellen om ziekten bij mensen te modelleren. iPS biedt ook opleiding op locatie en stelt de voorziening beschikbaar voor gebruikers.

LungAnalysis (centraal laboratorium voor longanalyse) is een laboratorium voor de beeldanalyse van longziekten.

Proteomics biedt proteomicadiensten op basis van massaspectometrie aan onderzoekers van het Erasmus MC en externe onderzoekers.

artsen in laboratorium