Sophia Kinderziekenhuis

Toegankelijkheid

Onze ambitie: een toegankelijke website voor iedereen.

Voor iedereen

De informatie op de Erasmus MC-Sophia website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom besteden we steeds meer aandacht aan toegankelijkheid.

Het Erasmus MC wil uiteindelijk zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Dit einddoel willen we stapsgewijs gaan bereiken.

Onze aanpak

Deze nieuwe website vormt de blauwdruk voor de hoofdwebsite www.erasmusmc.nl die in het vierde kwartaal van 2018 en gedurende heel 2019 geheel herzien wordt. Hierbij zullen de ervaringen met het verbeteren van de toegankelijkheid bij de ontwikkeling van www5.erasmusmc.nl worden meegenomen in de vernieuwing van www.erasmusmc.nl.

De komende maanden zullen we ook blijven werken aan een toegankelijke(re) website door ons nieuwe contentmanagementsysteem zorgvuldig te selecteren en in te richten met aandacht voor toegankelijkheid, door uitgebreid met gebruikers te testen, door te leren over toegankelijkheid en door onze schrijfwijzer, richtlijnen en werkwijze steeds verder aan te scherpen.

Bij de ontwikkeling van de website www5.erasmusmc.nl was en is aandacht voor de volgende elementen van een toegankelijke website:

 • Ontwerp.
  De ontwerper van de website heeft als opdracht gekregen de website te ontwerpen en te bouwen volgens de WCAG2.0 A norm en waar mogelijk AA. Omdat er pas goed getoetst kan worden of de website hieraan volbdoet wanneer er voldoende content op de website staat, zal dit pas gebeuren na livegang (april 2018) van de basiswebsite. Ook zal nog een contrastknop worden toegevoegd.
 • Contentmanagement systeem (CMS).
  Momenteel gebruikt Erasmus MC het CMS Alterian. Dit zal nog dit jaar worden vervangen door een nieuw en moderner CMS. Tot die tijd maken we zo veel mogelijk gebruik van de toegankelijkheidsvoorzieningen die het huidige CMS ons biedt en hebben we in de aanbesteding voor het nieuwe CMS toegankelijkheid als eis meegenomen.
 • Taalniveau.
  De webredactie van deze site heeft geprobeerd alle teksten zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te schrijven volgens taalniveau B1. Dat is een niveau dat de meeste mensen kunnen begrijpen. Vanwege het academische karakter van onze organisatie is dit wellicht nog niet overal helemaal gelukt, maar we blijven het genoemde taalniveau zoveel mogelijk nastreven, zeker het deel over onze patiëntenzorg.
 • Structuur.
  Op de nieuwe website wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van duidelijke pagina-opmaak: duidelijke titel en een heldere en scanbare structuur door het gebruik van headings en duidelijk opgemaakte lijsten.
 • Afbeeldingen.
  Ook wat betreft afbeeldingen proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met de toegankelijkheidseisen. Zo zetten we geen teksten in afbeeldingen en maken we zo veel mogelijk gebruik van de voorzieningen van het huidige cms (bijv. voor alt-teksten).
 • Video's.
  Onze video's zijn helaas nog niet alle voorzien van ondertiteling. Ook hierin willen wij komende maanden en jaren een verbeterslag maken.
 • Webformulieren.
  Op onze website maken we zo veel mogelijk gebruik van eenvoudige, toegankelijke webformulieren, onder andere door gebruik te maken van duidelijke labels, invoervelden en foutmeldingen.
 • Documenten.
  Op onze website maken we zo min mogelijk gebruik van documenten en als we dat doen gebruiken we uitsluitend pdf's. Het kan nog voorkomen dat er een niet-toegankelijke pdf wordt gebruikt.

Garantie

Ondanks onze ambitie en inspanningen kunnen wij helaas nog geen volledig toegankelijke website garanderen. Er valt nog veel te leren en te optimaliseren. Dat is iets wat we in ieder geval wél al kunnen garanderen: dat we hard zullen blijven werken aan onze ambitie van een toegankelijke website voor iedereen. Daar kunnen we ook zeker de feedback en suggesties van websitebezoekers bij gebruiken. Wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt of loopt u op onze website tegen andere problemen met toegankelijkheid aan of heeft u suggesties hierover? Laat het ons dan weten via ons feedbackformulier.