Sophia Kinderziekenhuis

Bezoektijden

Bezoekuur in Erasmus MC-Sophia is van 14.00 - 20.00 uur. Voor ouders/verzorgers en voor de afdeling Verloskunde gelden andere tijden.

Ouders/verzorgers

Ouders of verzorgers zijn 24 uur per dag welkom. Uw aanwezigheid is belangrijk om uw kind vertrouwen, geborgenheid en een veilig gevoel te geven.

Het is voor u en uw kind wel essentieel om rusttijden in te bouwen. Van 12.00 - 14.00 uur en vanaf 20.00 uur is rust prioriteit op de afdeling. Het is dan voor zover mogelijk stil op de kamers en de gordijnen zijn gesloten. Behalve van ouders/verzorgers is er tussen 12.00 - 14.00 uur dan ook geen ander bezoek toegestaan. Na 20.00 uur is het voor één ouder mogelijk bij zijn/haar kind te zijn en te overnachten (rooming-in).

Overig bezoek

Van 14.00 - 20.00 uur is het bezoekuur.
Er mogen maximaal twee bezoekers tegelijkertijd bij het kind, bezoekers kunnen elkaar afwisselen.

Komt u op bezoek wanneer de ouders/verzorgers niet aanwezig zijn, dan is dit alleen toegestaan na overleg met de ouders/verzorgers.

Kinderen onder de zes jaar mogen niet op bezoek komen, behalve broertjes en zusjes. Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk, overleg met de verpleegkundigen op de afdeling.

Voor het bezoek van kinderen aan een intensive care en high care gelden aparte regels. Overleg met de ouders/verzorgers van het kind voordat u op bezoek komt.

Geen bezoek

Kom niet op bezoek wanneer u ziek bent, of te maken hebt gehad met een infectieziekte.

Afdeling Verloskunde

Partners zijn welkom van 9.00 - 22.00 uur. Broertjes en zusjes mogen met u meekomen, zolang u erbij blijft. Van 12.00 - 14.30 uur is het rusttijd, wij willen u vragen de rust op de afdeling te respecteren. Overige bezoek is welkom van 15.00 - 20.00 uur.

Er kunnen maximaal twee personen tegelijk op bezoek. U kunt elkaar afwisselen in de wachtkamer. Mochten er medische of verpleegkundige handelingen nodig zijn, dan vragen wij u plaats te nemen in de wachtkamer.