Sophia Kinderziekenhuis

Ideeën, wensen of klachten

Tevreden of ontevreden over onze dienstverlening? Wij horen het graag.

Ideeën of wensen

Het Erasmus MC vindt goede kwaliteit van zorg en tevreden patiënten belangrijk. Uw ideeën, suggesties en opmerkingen om onze zorgverlening te verbeteren zijn van harte welkom. U kunt uw suggesties doorgeven met het suggestieformulier.

Klachten

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, horen we dit graag van u. Uiteraard kunt u uw klacht bespreken met de betrokkene of leidinggevende van de afdeling. Dat maakt de zaken helder en brengt een oplossing vaak dichtbij. Bent u niet tevreden met het resultaat of ziet u ertegenop om rechtstreeks de betrokkene of leidinggevende van de afdeling te benaderen, dan kunt u een klacht indienen.

U kunt een klacht als volgt indienen

Klacht indienen vanuit het ziekenhuis

Bij de receptie van het ziekenhuis kunt u melden dat u een klacht wilt indienen. De receptie kan voor u navragen of de klachtenfunctionaris op dat moment beschikbaar is zodat u direct met uw klacht terecht kan. Zoniet, dan noteren wij uw gegevens zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen.

U kunt ook een klachtenformulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de receptie. Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de receptie of per post sturen naar het secretariaat Klachtenopvang. Het postadres vindt u onderaan.

Klacht indienen vanuit huis

U kunt uw klacht kenbaar maken met het digitale klachtenformulier, dat na invulling automatisch verzonden wordt naar klachtenopvang@erasmusmc.nl.

U kunt het formulier ook downloaden, printen en invullen en per post sturen naar het secretariaat Klachtenopvang. Het  postadres vindt u onderaan. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klachtenformulier neemt één van de medewerkers van het secretariaat Klachtenopvang contact met u op.

U kunt het secretariaat ook bellen op telefoonnummer (010) 703 31 98. Is de klachtenfunctionaris direct beschikbaar dan verbinden wij u door zodat u uw klacht kunt indienen. Zoniet, dan noteren wij uw gegevens zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen.

  • Postadressecretariaat Klachtenopvang
    Erasmus MC Secretariaat Klachtenopvang
    Antwoordnummer 55
    3000 WB Rotterdam

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de indiening van een klacht en de mogelijkheden van klachtbehandeling treft u aan in de folder ‘Klachtenopvang voor patiënten en bezoekers’.

U kunt deze folder ook aanvragen via klachtenopvang@erasmusmc.nl of bellen naar  (010) 703 31 98.

De folder ligt ook bij de recepties en op de afdelingen van het ziekenhuis.