Sophia Kinderziekenhuis

Rechten en plichten

Wij willen u de beste behandeling geven. Daarom heeft u als patiënt een aantal rechten en plichten.

Rechten

De belangrijkste zijn:

Recht op informatie en toestemmingsvereiste.

Bescherming van persoonsgegevens.

Toestemming digitale gegevensuitwisseling.

Wetenschappelijk onderzoek.

Inzage en kopie medisch dossier.

Klachtenbehandeling.

Tweede mening (second opinion).

Patiëntrechten voor minderjarigen.

Plichten

Als patiënt heeft u ook enkele plichten die een optimale behandeling mogelijk maken,
namelijk:

 • De hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en u een deskundige behandeling kan geven.
 • Zo goed mogelijk de adviezen van de hulpverlener opvolgen, bijvoorbeeld over medicijngebruik en dieetvoorschriften.
 • Respect en begrip tonen voor uw behandelaar(s) en uw medepatiënten.
 • Het ziekenhuis correcte gegevens over uw ziektekostenverzekering geven en de nota tijdig betalen. U bent namelijk altijd aansprakelijk voor de kosten van een behandeling. Ook indien u verzekerd bent, bent u altijd persoonlijk aanspreekbaar voor de kosten van een behandeling.
 • U heeft ook in het ziekenhuis altijd een legitimatieplicht.
 • Voor een behandeling op een polikliniek moet u uw patiëntenpas bij u hebben, zodat altijd meteen duidelijk is wie u bent en wie uw behandelaar is.
 • Bij opname krijgt u na aankomst op de afdeling een identificatiebandje. Dat is een plastic polsbandje met daarop uw naam, geboortedatum en afdeling. Om u goede zorg te kunnen geven, moet u dit polsbandje altijd dragen, zodat meteen duidelijk is wie u bent, ook buiten uw afdeling.

Gedragsregels

Wij vinden het belangrijk dat het ziekenhuis voor u en onze medewerkers een prettige en veilige omgeving is. Daarom is er een aantal regels waaraan iedereen in het Erasmus MC zich moet houden.

 • In het Erasmus MC hebben we respect voor elkaar.
 • Overlast, fysiek en verbaal geweld, bedreiging, (seksuele) intimidatie, discriminatie of ander onacceptabel gedrag is verboden.
 • Wapens en gevaarlijke voorwerpen zijn verboden en nemen wij in beslag.
 • Roken, alcohol en drugs zijn verboden. Gebruikers worden hierop aangesproken. We hebben respect voor elkaars eigendommen.
 • Diefstal en vernieling is strafbaar.
 • Foto's, film en geluidsopnamen maken is verboden. Om de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen, is verspreiding via sociale media verboden.

Erasmus MC - Zorg - Baby duim omhoog